top of page

Kongremiz, katılımcı farklılığa saygılı, özgürlükçü bir bilimsel platform kültürü içinde, tüm paydaşlarımızın hassasiyetlerine duyarlı, yenilikçi, disiplinlerarası  güçlü bir altyapı ile öncülüğe yol açan, özgün bilginin yaratılmasını ve yayılmasını sağlayan, araştırma ve eğitim alanındaki yaratıcılığı ile uluslararası bir referans noktası olmayı hedeflemektedir.

bottom of page